Download campagnemateriaal

Inspiratie voor zorgprofessionals belangrijker dan ooit

‘Er is meer mogelijk dan je denkt’

Beste supporter van zorginspirator.nl, 

In 2020 werd zorginspirator.nl gelanceerd, vlak voor de uitbraak van de coronacrisis. Voor zorgprofessionals is de wereld ingrijpend veranderd. Hun kwaliteiten en inzet kwamen flink in de spotlights te staan, tegelijk is iedereen ervan doordrongen dat zij zichzelf niet moeten vergeten.

Daarom hebben we besloten de online campagne te herstarten. Met nieuwe uitingen die recht doen aan deze tijd. Op het platform krijgen alle professionals in de zorg – die hun loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en werkplezier belangrijk vinden – inspiratie en onafhankelijk advies over hun mogelijkheden. Zorginspirator.nl helpt om even uit te zoomen, te focussen op je ambities en talenten en op de reikwijdte van de zorg. Want er is meer mogelijk dan je denkt.

Promotie

Doel is om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om kennis te maken met het platform. We voeren een campagne waarbij we via verschillende kanalen en boodschappen de opleidingsmogelijkheden, (toekomst)functies en functionaliteiten in Zorginspirator weer onder de aandacht brengen van de doelgroep. Doe je mee?  

Downloads

Graag delen we hieronder de kernboodschappen, achtergrondinformatie en vertrekpunten voor de promotie- en pr-campagne. We hopen van harte dat je zorginspirator.nl onder de aandacht wilt brengen van jouw collega’s of netwerk. Via onderstaande links kun je informatie en fris campagnemateriaal downloaden. Alles is vrij te gebruiken.

Centraal wordt het platform steeds in een ritme van zes weken onder de aandacht gebracht op social media. Maar jij weet als geen ander waar jouw doelgroep behoefte aan heeft, dus volg gerust je eigen plan. Uiteraard kun je altijd content van de Zorginspirator-kanalen herplaatsen. Er is een LinkedIn-, Facebook– en een Instagramaccount. Er is een uitleg van 1 minuut op YouTube en meer wensen mag je altijd doorgeven via a.teeuwen@CAOP.nl. Graag zelfs.

Alvast zeer bedankt voor jouw hulp en inspanningen.

namens de initiatiefnemers*,

Annette Teeuwen
Projectleider Zorginspirator

*Zorginspirator is een initiatief van samenwerkende werkgevers en werknemers in de zorg. De volgende vijf arbeidsmarktfondsen zijn eigenaar van Zorginspirator: A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG en StAZ.

Toolkit

> Achtergrondinformatie (o.m. persbericht, kopij)
> Posters
> Logoset
> Mail headers
> IAB bannerset
> Social media posts
> Stoppers banners