Download campagnemateriaal

Herstart campagne zorginspirator.nl

‘Er is meer mogelijk dan je denkt’

Afgelopen februari lanceerden we zorginspirator.nl. Op dit platform krijgen alle professionals in de zorg die hun loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en werkplezier belangrijk vinden, inspiratie en onafhankelijk advies over hun mogelijkheden.

Verschillende media berichtten over het initiatief, via een online campagne behaalden we mooie resultaten. En toen werd alles anders. Op zorgmedewerkers werd een enorm groot beroep gedaan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Niet de meest uitgelezen tijd om met loopbaan en opleidingsmogelijkheden aan de slag te gaan.

Nu we hopelijk op de goede weg terug zijn en zorgprofessionals weer wat op adem kunnen komen, hebben we besloten de online campagne te herstarten, met nieuwe uitingen die recht doen aan deze tijd.  

We hopen van harte dat je zorginspirator.nl (weer) onder de aandacht wilt brengen van jouw collega’s of netwerk. In de bijgevoegde bestanden vind je alle informatie en aangepaste campagnematerialen. Deze zijn vrij te gebruiken.

De afgelopen maanden is ook aan een aantal nieuwe functionaliteiten op Zorginspirator gewerkt. Gebruikers die een account hebben aangemaakt of aan gaan maken, kunnen in ‘Mijn Zorginspirator’ werken aan hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan, hun CV bijhouden of gebruik maken van de BIG-rekenhulp. Je kunt hier op je eigen online kanalen aandacht aan besteden. Zie hiervoor de contentkalender en de daarbij behorende social media posts.

Heb je vragen of ideeën? Neem gerust contact op met a.teeuwen@CAOP.nl. Het campagneteam denkt graag met je mee!

Alvast zeer bedankt voor jouw hulp en inspanningen.

Met vriendelijke groeten,

namens de initiatiefnemers*,
Niels Mooij, projectleider

*Zorginspirator is een initiatief van samenwerkende werkgevers en werknemers in de zorg. De volgende vijf arbeidsmarktfondsen zijn eigenaar van Zorginspirator: A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG en StAZ.

Toolkit

Naar Zorginspirator >