Cookies en privacy

Welkom op Zorginspirator. Een onafhankelijk platform, speciaal voor mensen die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het platform, dan is het beantwoorden van een aantal basisvragen belangrijk om inzicht te krijgen in wat het beste bij jou past. Maar dat hoeft niet.

Als je een account aanmaakt, deel je je persoonsgegevens met ons. Goed om te weten dat wij deze gegevens beveiligen en verwerken in overeenstemming met de eisen die de AVG stelt. Zorginspirator is advertentie-vrij. We delen nooit gegevens van gebruikers met anderen dan in deze verklaring genoemd (zie punt 6). Hieronder vertellen we je meer over hoe wij met je gegevens omgaan.  

1. Over ons

Zorginspirator is een onafhankelijk platform, mogelijk gemaakt door vijf arbeidsmarktfondsen in de zorg (A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG en StAZ) en door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze partijen vinden het belangrijk om je te ondersteunen bij je loopbaan in de zorg.

2. Toestemming en verwerking persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Je hebt geen account nodig om Zorginspirator te gebruiken. Als je wel een account maakt, leggen we persoonsgegevens van je vast (in ieder geval een e‑mailadres en een gebruikersnaam), ter uitvoering van de overeenkomst met jou (de officiële formulering uit de privacy-wetgeving).

Je bepaalt zelf hoeveel en welke gegevens je opslaat. Jouw persoonsgegevens worden vervolgens alleen door ons verwerkt als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Zodra je een account maakt, kun je met vinkjes aangeven waar je precies toestemming voor geeft.

3. Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

We vragen je persoonsgegevens om functies en opleidingen die je in Zorginspirator gevonden hebt, voor jou te kunnen bewaren. Zo kun je je profiel opbouwen. Zorginspirator kan je dan zo goed mogelijk ondersteunen bij jouw loopbaan. Ook gebruiken we de gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van Zorginspirator te verbeteren.

Daarnaast vragen we jouw toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor het ontvangen van nieuws en om je te benaderen als panellid, om mee te praten over werken en leren in de zorg. Met de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen Zorginspirator. Ook kunnen we je daarmee op maat informeren over nieuwe functionaliteiten, functie-updates en/of nieuw opleidingsaanbod. 

4. Welke persoonsgegevens?

Als je een account aanmaakt in Zorginspirator, vragen we om de volgende gegevens.

Alleen het e-mailadres is verplicht.

 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Postcode
 • Functie
 • Functiegeschiedenis
 • Opleidingsgeschiedenis
 • Werkvoorkeuren

5. Cookies

Op Zorginspirator gebruiken we functionele, persoonlijke en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te kunnen laten functioneren, bijvoorbeeld om jouw inloggegevens te onthouden. Met persoonlijke en analytische cookies meten we het websitebezoek en weten we op welke plekken we Zorginspirator kunnen verbeteren.

We maken gebruik van Google Analytics en Facebook Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data.

Bij de instelling van de Google Analytics-cookies hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn ‘privacyvriendelijk’, zodat we deze cookies kunnen gebruiken zonder dat je apart toestemming hoeft te geven. Dit betekent dat we een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, een deel van jouw IP-adres maskeren en Google Analytics niet gebruiken in combinatie met andere Google-diensten. Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen.

Voor het inschakelen van de Facebook pixel voor Facebook analytics hebben we wel je toestemming nodig. In onze cookiemelding kies jij hoe jij hiermee om wilt gaan.

6. Delen van gegevens

We willen Zorginspirator doorlopend verbeteren. Dat doen we op basis van de analyse van gebruikersgegevens. Denk bijvoorbeeld aan meer functionaliteiten en betere gebruiksmogelijkheden. Om deze analyses te kunnen doen, wisselen we geanonimiseerde gegevens uit met de partijen die Zorginspirator doorontwikkelen en onderhouden. Dat zijn Stichting FWG en MarktMonitor B.V. Deze partijen analyseren deze gegevens alleen op de manier die wij aan hen voorschrijven.

7. Beveiliging persoonsgegevens

We beveiligen je gegevens op een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren je gegevens net zo lang als nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Zie hiervoor ook punt 9.

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van anderen (derden) die door middel van links met Zorginspirator zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat anderen op een betrouwbare manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van een andere website de privacyverklaring van die website.

9. Rechten en klachten

De gegevens die je invoert zijn en blijven van jou. Je kunt dus altijd:

 • zien welke gegevens we van je hebben vastgelegd in je account en je profiel
  (je account bestaat uit je inloggegevens en de vinkjes die je hebt gezet, je profiel bestaat uit extra informatie die je geeft over bijvoorbeeld je werkervaring en je werkvoorkeuren);
 • een afschrift opvragen van jouw gegevens, in een vorm die voor jou gemakkelijk is;
 • je account- en profiel(gegevens) wijzigen of aanvullen;
 • je account en profiel verwijderen;
 • bezwaar maken tegen het gebruik of de verwerking van je gegevens;
 • vragen om de verwerking van je gegevens tijdelijk stop te zetten, zolang een bepaald probleem over de verwerking van je gegevens speelt;
 • vragen om jouw gegevens over te (laten) dragen;
 • je toestemming intrekken; de verwerking van je gegevens wordt dan direct stop gezet.

Als je je account verwijdert, worden al je gegevens meteen geanonimiseerd: ze tellen alleen nog mee in de analyses voor verbetering. Ook als je meer dan drie jaar niet actief bent geweest in Zorginspirator, worden je gegevens geanonimiseerd. In het laatste geval zoeken we eerst per e-mail contact met je. 

Mocht je vragen hebben over de verwerking, of je gegevens in willen zien, dan kun je contact opnemen met de helpdesk via 030 2669499 of via support@zorginspirator.nl.

Wij doen er alles aan om goed om te gaan met je gegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kun je contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl.

Heb je toch klachten over hoe we met jouw gegevens omgaan en komen we daar samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt met al je andere vragen over Zorginspirator terecht bij de helpdesk via support@zorginspirator.nl.

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Als we dat doen, zullen wij je hierover informeren via een bericht in Zorginspirator en in de nieuwsbrief. Als de wijzigingen direct betrekking op jou hebben, zullen we dit aan jou persoonlijk melden.

Naar Zorginspirator >